Junior and Senior Prom 1977

Guirumdom ko pa ger kan Junior and Senior Prom ta, senior na kita kadto.

Dai ako makapugol sa siram kan mga kanta na love songs.

Sarong aldaw ger bag-o an typar, para dai ako ma-zero kan bangging idto, kinaulay ko an mga F-girls na ibabayli ko. Mga ugmahon ger kan rinanihan ko sinda, exciteDon man, an sabi…ay salamat maibabayli man sinda kan prince charming ninda.

Nagtataguy-tagoy, Alas dos pa lang nagkakarigos na ako, halos makabanga ko an Cashmere Bouquet sa pasabon-sabon. Pagkatapos ko ger magparigos, hiniling ko an sakuyang susuluton na pantalon, bag-ong tahi sa 61071, kadena, katorse an gayad, levi’s an style. An polo mapution, laba sa Perla. Sulot-sulot, posing-posing ta amay pang maray…hiling ko, ready na ako. Ginanot ako kakapraktis kan bayli sa Nocturn Radiowealth na stereo. Pag-alas sinko ger, nagparigos liwat ako inubos ko ger so tada kong sabon. Pagkaparigos, kinua ko so pahamot kan sakuyang tugang, sinigurado ko na English Leather na tunay.  Mahamuton na ako ger. Inulwa ko sa dadarhon kong panyong pula, nilaag ko sa likod na bulsa, Padinos an style. Pinarong ko ger an sakuyang hangaw, nguminurot ako. Nagsipilyo ako nin colget na close-up, tapos nagkua ako nin sarong basong tubig pinaturoan ko nin old spice saka linimulmog ko. “Haaah”…Hayop ger, mahamuton. Dae na ako kuminakan ta baka magparong pa na sira mi dinailan. Sulot ko ger, anit na Bata Shoes, two inches an takon. Halos dae mahiling sa gayad kan pantalon ko. Nagbalon ako nin tulong kahon-kahon na Chicklet, ta sabi ko, dapat fresh pirmi an hangaw ko.

Bag-o ako ger naglaog sa UNC, nag-agui guiraray ako sa tindahan ni Arevalo, sabi ni Tess (tindera) “ok na an porma mo, Adonis na Adonis na”. Pag-abot ko ger sa gym yaon na kamo, hinanap ko tulos an mga kaulay kong mga F-girls. ExciteDon kan mahiling ako. May mga itsura sa sulot nindang uniform na mga bago man. Sabi ko sa sadiri ko…Sigurado na iniho.

First dance ko ger si Cecilia (Tena). Natatalisod sa 4 inches na takon, puerte so ulay-ulay mi sa tugtog na Next To you (Kenny Rankin). Minsan dinukot ko sya sako para ma-feel ko, pero tinungtungtungan an bitis ko, huna ko easy to get. Second dance ko ger si Francia (Bolvar), magayunon an legs sa halipot na palda nya, modern ger an bayli sa tugtog na Stayin Alive (Bee Gees). Pagpinaikot ko, hiling na an kalson, garo mawawa na. Pang tulo ko ger na ibayli, si Franz (Joaquin), sweet ger, Evergreen (Barbra Striesand), Minapuon palang, sinab-it an saiyang mga kamot sa sakuyang abaga, naka tukod man an saiyang siko sa daghan ko, talaga ger dae ka makadukot.  Pakipot man talaga, pero maygusto. Tapos ger si Gloria (Pangilinan) mahinhinon, pagnirarani ko an hawak ko, minasibog man tulos, kaya pasibog an sweet mi imbis na pa tagilid, sa tugtog kan We’ve only just begun (Carpenters). Tapos si Melda (Ligon) may dimple, nagtatamaan an pisngi mi. This Guy’s in Love with you (Burt Bacharach) an tugtog, puerte man so ulay mi, kaya nahalon ko so chicklet na nguya-nguya ko. Tapos si Naomi (Clemente),  mapution, dawa madiklom hiling mo an lalawgon. You are the sunshine of my life (Perry Como). Panghuri si Marcia (Villareal), matangos at dungo, magayon man. The Last Waltz (Humperdenk). Araon so mga kaklase kong lalaki, naibayli ko su magagayon na kaklase mi.

Pero ger, garo dai ako nag-eenjoy sa sainda, sa isip ko may kulang. Makusugon na ger an buot ko, siguro dahil ini sa chicklet…nakakaburat palan an sobrang chicklet.

Trenta minutos na lang ger an natatada, magayunon an kanta ni Eddie Perigrina an Two lovely flowers, nagmadali akong hanapon si crush ko, si MD, nasa balyo, minadangadang pa lang ako, tuminindog na man ger, kinaputan ko ger an kamot nya, iniba ko sa tahaw kan barayli. Nilaag nya ger an takyag nya halos kabanga nasa abaga ko. Ako man nakakugos na suwayan an kamot sa likod, feel na feel ko an lumhok kan likod nya ger. 6 inches lang an samuyang distancia. Hininhingan ko ger sya, hinapot ko kun may bf na, an sabi nya “mayu pa man, ika man?” an sabi ko…”mayu man”. Panduwang tugtog ger kami pa guiraray “you are so beautiful to me” (Joe Cocker). Pantulo “Love is all that matters” (Eric Carmen). Pang-apat “For all we know” (James Griffin). Lima , “More than just the two of us” (Sneaker). Halos kaming duwa magkadukot na. Kinakabahan ako ger asin man sya, garo nag-uurolay an samuyang mga puso, parihas nagtatabog-tabog. Pagkatapos ger kan mga tugtog na iyan, sinabi sako, “ano kaya kon magluwas kita, magpaduros-duros?” Sabi ko, “sige, hahalaton taka sa bench sa atubangan kan gym”.

Habang naghahalat ako ger, dangug-dangog ko ger an mga tugtog na puro love songs…I need to be in Love (Carpenters), Baby, I’m a want you (Bread), Did’nt we (Hugo Montenegro) saka “For once in my life” (Spiral Staircase), Doni’s Song (Loggins & Messina). On and dOn (Stephen Bishop), When you are in love with beautiful woman (Dr. Hook). What a wonderful world (Louis Armstrong). Haloy ger so halat-halat ko, huna ko dae na mabutwa. Pagtinamaan ka palan ni kupido, dawa ano mahalat ka.

Nahiling ko ger, nagdadangadang, risang-risa ko ger an magayon na hawak nya sa liwanag kan gym saka diklom sa luwas. Habang paparani sya, binubugkos nya an buhok nya na ipinopony tail. Magayunon ger, bagay na bagay saiya. Tulos akong tuminindog, pinatukaw ko sya, sarong ruler lang an samuyang distancia. Hinapot ko ger sya, kon tano ta haluyon, an sabi nya… “si Enteng (Ojeda) kaya, pinaunrahan ko man, ta makahirak man, dae pa man daa nakakabayli”. Nagparangirit kami, ulay-ulay kami ger, nagtururo ger an laway ko sa kaogmahan.

Sabi nya ano kaya kon maglakaw-lakaw na kita total patapos naman an prom. Sabi ko “sige, ihahatod na pati kita”. Halat ka, an sabi nya…”ano kaya kon magtukaw muna kita sa katahawan kan quadrangle?” Hayyy, habang naglalakaw kami ger, nagdadaplisan an samuyang mga takyag, kada daplis kinikilig na maray ako, nakukoryente sa tugtog na “Laughter in the rain” (Neil Sedaka).

Tuminukaw kami ger sa tahaw kan kaduutan, maliwanag an bulan, habang dangog-dangog mi an tugtog na hali sa gym, an kanta kan Seals & Crofts idtong “My Fair Share theme song kan One on One, pagkatapos Love conquers all. Sabi ko saiya aram mo…”Gusto taka”, dai ger guminirong, nagsmile sana na garo muyang sabihon… iyo man ako. Dai ako nakapagpugol kinaputan ko an saiyang kamot. Magayunon ger an mga halaba nyang mga kuko, tamang-tama sa guramoy nyang garo kandila, malumuyon, pinipisil-pisil ko ger, an takyag nya, maybuhok na malumhukon man. kinaputan nya man an kamot ko habang nag-uulay kami, dai ko pigparisa an kulogo ko sa muro, sabi ko…arong lang yan… Dai na naman ako ger nakapagpugol, hinadukan ko ger an pisngi nya nin luway-loway, bigla syang duminuko, garo nasupog, “And I love u so(Don Mclean) an tugtog ger. Tapos bigla kaming nagkahilingan…diit-diit kon rinarani an sakuyang lalawgon habang tinatagilid ko ger an payo ko.. Dinukot ko an sakuyang ngabil sa lips nya ger, lips to lips kami, pero madalion lang, garo dampi lang, style maginoo man daa. “Close to you (Carpenters) an kanta. Pinisil nyang maray an kamot ko. Na dae ko aram an gustong sabihon. Tapos, dae na naman ako nakapugol, inutro ko ger…nakapikit ger ako, malumuyon ger ang mga lips nya na medyo makapal, feel na feel ko ger, nagtatamul-tamol an mga ngabil mi…kan bigla na lang….

Hamag kang aki ka, udto na, dai ka na bumuhat dyan! An orig nag-uurogik, mabahog ka pa! Namungaw-mungawan ako ger asin nagwawaragak. Pagbuhat ko, nahiling ko ger so ulnan ko, pano-pano nin laway…An hayop na iyan, pangiturugan lang palan!

Kinalunesan ger, bag-o maglaog pinatugtog ko an mga kantang nadangog ko sa pangaturugan ko…sinariwa ko an magagayun na nangyari. Paglaog ko, nahiling ko sya sa pavilion, nasabatan ko sya. An samuyang mga mata garo nag-uurolay. Pero hangan eyes to eyes na naman lang. “There is something to remind me

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.