Diit na dai pagkakairintindihan sa laog kan Barangay

Maray na lamang ta nagbutwa ka. Ini ngani an pighahalat kan kadaklan. Iyo, dipisilon an magkapot, lalo na may gustong maghadi-hadian. Dawa si Anto, maagrangay kan mga pastidyo sa barangay.

Tama ka manay, normal ini. Kami ngani ni Sweetie, duwa na sana, sige baga an diskusyon mi. Sabi ko, “dai ko na kaya” sabi nya man “pirita!” Kaya sige an hulnakan mi. Pero minsan nadadara pa man sa mahigoson saka makarinyong hapihap. Pagkatapos, matuninong na turog baga.

Ano pa kaya sa dakulang pamilya na arog kan barangay ta. Maaalangan ka ki dugo! Uyon ako sa mga sinabi mo na intindihon ta na lang an lambang saro ta iba-iba an pag iisip ta. Iba-iba an mga prayuridad, Iba-iba an kamugtakan ta sa buhay. Igwang iriigwahon, igwa man na mayong mayo. Igwang harani, igwa man na harayoon. Igwang hambugon, igwa man na mabuoton. Igwang mapakiaramon, igwa man daing pakiaram. Pagpigsararo mo yan, siguradong maribok, kung dai mo naiintindihan.

Siguro ini an pang balanse kaya tinutugutan kan Dios na magkasararo kita. An uruigwahon, maghiras duman sa mayo. An harani, iabot an kamot sa harayo. An paki-alamiro magluway-luway asin alukon an dai naggigirong na makiaram minsan. An hambugon makanuod duman sa mabuoton. Pag-arog kaini, siguro an barangay magiging matuninong, magiging kaaya-ayang lugar na tambayan.

Tama ka manay, magpatawaran asin magpakumbaba, respeto sa kada saro, total mayo man mawawara sato. Kung dai, madadagdagan lang ang mga plegis mo sa lawgon, sige ka! Bakong mas marhay kung nawawarasan kita nin grasya purmiho sa satongmarayon na pag-iriba?

Tama ka manay, minsan tinutugutan kan Dios an mga pangyayaring arog kaini, para manudan ta an tama. Na an tama an pirming umibabaw sa ano man suwesyon asin desisyon kan grupo.

Lingawan ta an dapat lingawan. Ipadagos an kaogmahan. Girumdumon ta na lang si Mrs. Rances na an sabi niya pirmi…Did you get it?

Kaya halina mga manoy asin mga manay mag-urogma kita liwat sa bag-ong barangay…Iurgulyo an maogmang Barangay

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.