Si ManOy

Sadit na bagay, pero importantihon.  Daeng girong-girong pagdai mo intindihon.  Masupgunon pag nasa harong.  Daeng supog pagnakakahiling nin magayon. Minadakula-minatagas pag iniluluwas.  An matagas-dakulaon kaaya-ayang hilingon. Pagkinikiblit garo urag-oragon.  Lambing ni Manay, lalong minaanguton. Paghinahaplos n’yang haluyon, dae nanggad makapugol. Daog pa an lalong kung minasiyapol. Dae minahaloy nagiging rebong-rebong. Kung makasuka, daog pa an…